Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum w Bydgoszczy- Wydział Farmacji – Aula ul. Jurasza

17

 

Projekt i realizacja systemów audiowizualnych ze sterowaniem zintegrowanym przy użyciu systemu CRESTRON